Vad är ett adverb? Det vet årskurs 5 och de har med hjälp av adverb skapat fina dikter.

adverbdikter