Här är en UR-fortbildningsfilm som visar tydligt har man kan arbeta med Cirkelmodellen.

barn-av-sitt-sprak