I årskurs 5 har eleverna arbetat med att sortera medeltidsord.

ak5v36_medeltidsord