Vad är Ordskatten och varför finns sidan?

Ordskatten är en webbplats för vår skolas gemensamma läsårsprojekt som i år handlar om ord. På sidan planerar vi synliggöra vad eleverna arbetar med inom projektet. Projektet syftar till att öka elevernas ordförståelse och främja språkutveckling. Genom att synliggöra detta på vår webbplats kan andra ta del av vad vi gör och förhoppningsvis inspireras. Genom att synliggöra blir projektet även tydligare för oss själva och en del i vårt utvecklingsarbete på skolan.

Vad finns det för pedagogisk koppling?

Varje elev ska i skolan få möjligheter att utveckla ett rikt och nyanserat språk. Det är skolans uppdrag genom Lgr 11.

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt språk är betydelsefullt för att kunna verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.”

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011), s. 222 och 239

 

Vem driver sidan?

Webbplatsen drivs av Växthusets skolas projektgrupp. På sidan kommer elever och pedagoger på Växthusets skola till tals genom att vi synliggör det vi jobbar med i klasserna. Till en start är det vi i projektgruppen som publicerar. En baktanke är att fler, elever och pedagoger, ska bli skribenter på bloggen på sikt. På så vis blir bloggen även en träning i att använda digitala verktyg, i det här fallet en blogg, i undervisningen. En förhoppning är att den kunskapen sedan kan sprida sig till fler projekt.

Upphovsrätt

Materialet på sidan har licensen:   Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell Licens.

 

Varför borde Ordskatten vinna pris i Webbstjärnan?

Ordskatten är ett samarbetsprojekt som finns för att underlätta arbetet med ett av skolans viktigaste mål, nämligen att arbete språkutvecklande. Genom att ha en gemensam sida på skolan ökar möjligheterna till samarbete och inkludering. Vi delar med oss av vad vi gör och kan därmed förhoppningsvis inspirera andra i språkutvecklande arbete.

Genom att bloggen är ett samarbetsprojekt på skolan sprids kunskapen om bloggens potential som verktyg i undervisningen. Fler elever och lärare kan genom Ordskatten introduceras och inspireras till att arbeta med blogg i undervisningen.

 

Vad har vi lärt oss?

När vi arbetat lite längre med sidan kommer vi att återkomma med mer information om vad elever och pedagoger lärt sig genom att arbeta med sidan.

Vår förhoppning är att elever och pedagoger genom inläggen på sidan ska inspireras av vad de andra klasserna på skolan gör. Vi hoppas också att elever och pedagoger ska lära sig om webbpublicering.